Mua một tên miền

Miễn phí với email, bảo vệ, bảo mật và nhiều hơn nữa

Tên miềnTLD Số năm Đăng ký Chuyển giao Gia hạn
.com 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.in 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.net 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.info 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.org 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.us 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.eu 1 270.000đ 250.000đ 260.000đ
.biz 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.mobi 1 440.000đ 430.000đ 440.000đ
.asia 1 340.000đ 400.000đ 400.000đ
.name 1 230.000đ 210.000đ 220.000đ
.tel 1 440.000đ 440.000đ 440.000đ
.com.co 1 460.000đ 450.000đ 460.000đ
.tv 1 650.000đ 650.000đ 650.000đ
.me 1 510.00đ 510.00đ 510.00đ
.ws 1 300.000đ 300.000đ 300.000đ
.cc 1 450.000đ 450.000đ 450.000đ
.co 1 615.000đ 610.000đ 610.000đ
.ca 1 350.000đ 350.000đ 350.000đ
.xxx 1 1.900.000đ 1.900.000đ 1.900.000đ
.pro 1 300.000đ 300.000đ 300.000đ
.au 1 380.000đ 380.000đ 380.000đ


Copyright © Uytinhost.com . All rights reserved